công nhân bồi thường luật sư
  • Loại:

Tại sao có được một công nhân bồi thường Attorney?

Bạn cần một công nhân có kinh nghiệm bồi thường luật sư để hướng dẫn bạn và giúp bạn đi qua những gì cần phải làm.

Bạn phải báo cáo chấn thương của mình ngay khi có thể thực thi, nhưng trong vòng 7 ngày sau khi xảy ra tai nạn.

Bạn có thể mất quyền của bạn cho một công nhân comp yêu cầu bồi thường nếu bạn không biết tất cả các hoops để nhảy qua.

Làm cách nào để báo cáo thương tích hoặc bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc?

Nói chuyện ngay với giám sát của bạn

Các bạn còn chờ đợi, càng có nhiều khả năng họ sẽ từ chối yêu cầu bồi thường công nhân của bạn và cố gắng và pin nó vào bạn gây tổn thương cho mình ở nhà. Bạn sẽ cần phải có các hình thức sau đây điền và bật (tài khoản của các tai nạn xảy ra như thế nào phải đối sánh trên mỗi hình thức). Một luật sư bồi thường công nhân sẽ giúp đảm bảo các hình thức này được nộp:

C-4 mẫu (triển lãm 1).
Điều rất quan trọng là bạn điền này ra và nhà nước như thế nào tai nạn xảy ra giống như bạn nói với bác sĩ y khoa.

C-4 hình thức được sử dụng cho tất cả các điều trị của bạn và được sử dụng tại tòa án, do đó, điều quan trọng là bạn đọc và hiểu tất cả mọi thứ. Nếu bạn không hiểu, hãy hỏi trước khi điền nó ra. Bạn sẽ ký vào biểu mẫu này. Hãy và giữ một bản sao của nó.

Hình thức C-1 (triển lãm 2).
Điều này còn được gọi là báo cáo sự cố. Tài khoản về cách thương tích xảy ra phải khớp với tài khoản về cách thương tích xảy ra trên mẫu C-4. Nếu người sử dụng lao động viết một cái gì đó mà bạn không đồng ý với, viết tôi không có ý với những gì đã được viết và ký (điều này là hiếm, nhưng đã được litigated). Bạn cũng sẽ ký vào biểu mẫu này.

C-3 (triển lãm 3).
Hình thức này được điền bởi người sử dụng lao động và gửi đến hãng bảo hiểm. Không ký vào biểu mẫu này.

Báo cáo tổn thương nơi làm việc của bạn cho bác sĩ

Nhận sự chú ý và điều trị y tế

Nếu bạn không được thực hiện bằng xe cứu thương, sau đó bạn sẽ có khả năng đi đến bệnh viện hoặc một cơ sở chăm sóc khẩn cấp. Họ phải điền vào C-4 có và các bác sĩ y khoa dấu hiệu nó. Tất cả các hồ sơ y tế sẽ được sử dụng tại tòa án, vì vậy hãy lưu tâm đến những gì bạn nói với bác sĩ y khoa và những gì bạn viết. Được hoàn toàn kỹ lưỡng trong việc giải thích các triệu chứng của bạn và điền vào các sơ đồ kèm theo là triển lãm 4.

Nó không thể được bày tỏ đủ về quan trọng như thế nào kiểm tra y tế đầu tiên là và các kỳ thi y tế sau đây. Nói cho họ biết tất cả những gì đau, ngay cả khi bạn nghĩ rằng nó không phải là lớn của một thỏa thuận.

Ví dụ: một chuyến đi công nhân và té ngã, hạ cánh với bàn tay dang ra trên mặt đất. Các bộ phận cơ thể bị ảnh hưởng là hiển nhiên, họ đau. Tuy nhiên, các chấn thương ít rõ ràng có thể bị bỏ qua bởi vì chúng không phải là đau đớn, ví dụ, cổ và vai. Nếu bạn không phàn nàn về họ, sau đó nó sẽ trở thành một cơn ác mộng để có được họ điều trị và bao gồm và có thể chi phí bạn ra khỏi túi tiền.

Báo cáo tổn thương của bạn cho luật sư bồi thường tai nạn lao động

Nhận được đại diện ngay lập tức

Khiếu nại bồi thường của người lao động không phải là một vụ kiện, đó là yêu cầu bồi thường. Bạn không phải là người sử dụng lao động của bạn, thay vì bạn đang thực hiện một yêu cầu bồi thường cho lợi ích y tế và bồi thường tài chính nếu có. Công nhân ' comp không chỉ phức tạp, nó là một quagmire.

Bắt một luật sư bồi thường lao động bảo vệ bạn, gia đình của bạn và tương lai của bạn. Các điều chỉnh không có quan tâm cá nhân trong bạn. Trong thực tế, các công ty bảo hiểm có nhiều luật sư địa phương tư vấn cho những người điều chỉnh trên cơ sở hàng ngày.

Những điều chỉnh tương tự là những người mà bạn sẽ thấy nếu bạn cố gắng và xử lý yêu cầu bồi thường của bạn trên của riêng bạn. Bạn đã làm việc để bảo vệ tương lai của bạn, không để cho một chấn thương lấy đi tất cả mọi thứ mà bạn đã làm việc cho.

Gọi luật Bighorn hôm nay và để cho một luật sư giúp bạn điều hướng quá trình.

Đừng chờ đợi. Hãy cho chúng tôi câu chuyện của bạn. Chúng tôi muốn giúp đỡ.